Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke toplice

Park Matije Gupca 1, Stubičke Toplice, rekonstrukcija i dogradnja