Lanište

SPREMIŠTE: 895,oo EUR/m2
GARAŽA: 1.342,5o EUR/m2
PARKIRNO MJESTO: 895,oo EUR/m2

Cijene raspoloživih nekretnina izražene su u EUR s uključenim PDV-om, a plative u kunskoj protuvrijednosti EUR prema srednjem tečaju EUR kod Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.

FINANCIRANJE PROJEKTA I STAMBENI KREDITI U BKS BANK d.d.

Projekt ulazi u energetski razred A te samim tim spada pod zelene kredite.

Za kupce nekretnina projekta Lanište, te svim potencijalnim korisnicima stambenih kredita BKS Bank d.d. omogućuje u sklopu usluge informiranja i realizacije kredita slijedeće:

– stručan i kvalitetan savjetodavan razgovor o stambenom kreditu
– izračune i usporedbe više kombinacija kredita sukladno Vašim potrebama i mogućnostima
– asistiranje pri prikupljanju dokumentacije
– nadgledanje procesa odobrenja uz kontinuirano informiranje do kraja realizacije kredita

Zbog više različitih ponuda stambenih kredita na tržištu, potreban je kvalitetan i stručan razgovor kako bi, uvažavajući Vaše želje i mogućnosti, zajedno odabrali najbolju ponudu za Vas.

Kontakt:

Dubravka Ivančić
tel: 01 6312 742
fax: 01 6312 748

EUROTOWER
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

SADRŽAJ

Stambeno-poslovna zgrada ima 1 poslovni prostoru prizemlju, 120 stambenih jedinica u prizemlju i na katovima, vanjska parkirna mjesta i garaže u prizemlju te parkirna mjesta i spremišne prostore u jednoj podrumskoj etaži.

Zgrada ima dva ulazna prostora za stambene etaže na katovima (dvije komunikacijske vertikale, uključujući i dizala). U svrhu boljeg oblikovanja zgrade, dva stana na etažama 1. do 8. kata , na svakom ulazu istaknuta su za 80 cm. Svi stanovi u prizemlju izdignuti su u odnosu na kotu terena za 90 cm.

U prizemlju je jedan poslovni prostor od 35 m2, tri dvosobna stana od 35 m2, dva dvosobna stana od 50 m2, jedan trosobni stan od 50 m2, jedan trosobni stan od 55 m2, jedan trosobni stan od 70 m2.

Na 1. do 8. katu nalaze se po etaži četiri dvosobna stana od 40 m2, dva dvoiposobna stana od 55 m2, dva trosobna stana od 60 m2, šest trosobnih (ili po želji četverosobnih) stanova od 80 m2.

Kompletan tehnički opis pogledajte ovdje: Lanište-tehnički-opis

Projekt Lanište je stambeno-poslovna zgrada koja se sastoji od podruma, prizemlja i 8 katova. Na svakom katu nalazi se 14 stanova. Pogledajte katalog svih stambenih i poslovnih jedinica: Lanište katalog

STAN: 1.790,oo EUR/m2
SPREMIŠTE: 895,oo EUR/m2
VANJSKO PARKIRNO MJESTO: 447,5o EUR/m2
GARAŽA: 1.342,5o EUR/m2
PARKIRNO MJESTO: 895,oo EUR/m2

Cijene raspoloživih nekretnina izražene su u EUR s uključenim PDV-om, a plative u kunskoj protuvrijednosti EUR prema srednjem tečaju EUR kod Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.

FINANCIRANJE PROJEKTA I STAMBENI KREDITI U BKS BANK d.d.

Projekt ulazi u energetski razred A te samim tim spada pod zelene kredite.

Za kupce nekretnina projekta Lanište, te svim potencijalnim korisnicima stambenih kredita BKS Bank d.d. omogućuje u sklopu usluge informiranja i realizacije kredita slijedeće:

– stručan i kvalitetan savjetodavan razgovor o stambenom kreditu
– izračune i usporedbe više kombinacija kredita sukladno Vašim potrebama i mogućnostima
– asistiranje pri prikupljanju dokumentacije
– nadgledanje procesa odobrenja uz kontinuirano informiranje do kraja realizacije kredita

Zbog više različitih ponuda stambenih kredita na tržištu, potreban je kvalitetan i stručan razgovor kako bi, uvažavajući Vaše želje i mogućnosti, zajedno odabrali najbolju ponudu za Vas.

Kontakt:

Dubravka Ivančić
tel: 01 6312 742
fax: 01 6312 748

EUROTOWER
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb