gradnja

 • Novost 1
  Novost 1

  Poštovani kupci, poslovni partneri i dobavljači, obavještavamo vas da je sjedište tvrtke na novoj lokaciji u Strojarskoj ulici 22/II kat (nekadašnja lokacija Zagrebparkinga), sada novoizgrađeni blok poslovnih i stambenih zgrada tzv. VMD Kvart.

 • Novost 2
  Novost 2

  Poštovani kupci, obavještavamo vas da su dana 01.01.2015.godine stupile na snagu  promjene vezane za Porez na promet nekretnina. Odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina stupaju na snagu 01.01.2015. godine, a usmjerene su na usklađivanje sa Zakonom o PDV-u u kojemu je već propisan predmet oporezivanja, a što je usklađeno […]

 • Novost 3
  Novost 3

  U pripremi je novi projekt na lokaciji Mikulići, Zagreb, na k.č.br. 2598/2, k.č.2598/3 i k.č.2598/4 k.o. Mikulići. Rješenja o uvjetima građenja su ishođena, trenutno se priprema glavni/izvedbeni projekt. Projektirane su tri zgrade sa po tri stana u svakoj (svaki stan zauzima jednu etažu). Za svaki stan osigurano je vanjsko parkirno mjesto i garaža. Očekivani početak […]

Projekti